“Só hai 10 clases de persoas: as que saben contar en binario e as que non”

Anuncios