Microsoft ten claro que os interfaces táctiles terán moita importancia nos próximos anos. É por iso que leva tempo experimentando e traballando con eles, con conceptos como o Surface ou, máis recentemente, unha versión esférica deste.

…Interfaces multitactiles…

Anuncios