Os modelos tradicionais (…) suxiren que primeiro decidimos o que pensamos, e entón decidimos como nos sentimos respecto diso. As probas, en cambio (…) indican o contrario, que a orde real das cousas é máis ben ao revés (…) que como nos sentimos respecto de algo nos vén a dicir que é o que debemos pensar.

O ancho de banda dos sentidos nos seres humanos…

Anuncios