energy-scale-100-orders-of-magnitud

Este interesante gráfico en espiral mostra diferentes niveis de enerxía que varían entre 10-34 xullos (a enerxía dun fotón) e 1070 xullos (a enerxía total estimada para todo o universo observable).

Algúns valores curiosos son 103 que é a enerxía dun kilowatio hora, 1013 que corresponde á enerxía liberada pola primeira bomba atómica, 1021 que equivale a toda a electricidade xerada desde os tempos de Tesla ou 1032 que é a enerxía emitida diariamente polo sol. (os datos son todos en xullos)

Via: Microsiervos

Anuncios