piet_programExisten moitas linguaxes de programación especialmente estraños, moitos dos cales foron desenvolvidos co propósito de resultar divertidos (no canto de útiles) para os programadores. Estas linguaxes esotéricos (ou exóticos) créanse como un pasatempo para os desarrolladores, que intentan facer linguaxes o máis afastados da forma de razoar humana, pero que ao mesmo tempo sexan Turing completos.

piet_program_hello_worldPiet é unha linguaxe de programación esoterico inventado por David Morgan-Mar fai uns anos, e con moita beleza matematica. O seu nome é unha homenaxe ao neoplasticista Piet Mondrian, pola semellanza dos resultados aos cadros do artista holandés.

Via: Microsiervos

Anuncios