Todos os días somos bombardeados por miles de anuncios, a maioría dos cales son aburridos, irritantes ou ben ambas cousas. De cando en vez, con todo, aparecen cousas coma estas…

via CreativeCloud

Anuncios