…”Excma. Sra. Ministra de Cultura e Sres. caudillos da SGAE (en diante, “o Inimigo”):
Póñome en contacto con vostedes ao ver que persisten nos seus intentos de crear un tribunal administrativo semiprivado, alleo ao sistema de garantías constitucionais. Refírome, está claro, ao que vostedes denominan Sección Segunda da Comisión de Propiedade Intelectual do Ministerio de Cultura (en diante, “S.S.”)….”.

Así comeza esta declaración de guerra formal en Guerra a la SGAE, …eu poño ao seu servizo todos os meus batallóns.

Anuncios