“Un experto é unha persoa que cometeu todos os erros posibles no seu campo do coñecemento.”

Niels Bohr, físico.

vía Microsiervos

Anuncios